Електронен публичен регистър на отводите Република България

В момента се намирате в Електронния публичен регистър на отводите (ЕПРО). ЕПРО представлява достъпен през интернет регистър, в който е публикувана информация за съдебните актове, съдържащи произнасянето на съда по поисканите от страни по делата отводи и мотивите, с които са уважени или не, както и съдебните актове, обективиращи отводи по инициатива на съда (самоотводи). За преглед на конкретен отвод/самоотвод по дело, е необходимо да въведете критерии за търсене. За повече информация вижте разделите Правила за достъп и Помощ.

Справка за отводи и самоотводи
Съд:
Съдия:
Вид отвод:
Вид дело:
Дело № / Година:
/
Период от / до:
/
Мотиви за отвода/самоотвода: